Náhradní plnění

Naše dceřiná společnost GALTOP – SERVIS, s.r.o. zajišťuje dodávky a šití výrobků dle Vašich požadavků. Zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením. Jejím prostřednictvím jsme připraveni Vám poskytnout NÁHRADNÍ PLNĚNÍ.

Co je to NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. § 81, ukládá všem zaměstnavatelům (včetně státních institucí) s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (OZP). Povinný podíl OZP na celkovém počtu zaměstnanců je stanoven na 4%.

Za nesplnění této povinnosti je zaměstnavatel povinen odvést do státního rozpočtu za každou OZP, kterou by měl zaměstnávat a nezaměstnává, ročně 2,5 násobek průměrné mzdy. Za rok 2013 činila částka povinného odvodu 61 555 Kč za jednu osobu.

Povinnost zaměstnávat OZP lze nahradit tzv. NÁHRADNÍM PLNĚNÍM, tzn. odebráním výrobků nebo služeb od firmy, která zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců. Seznam těchto firem naleznete zde.

Způsob výpočtu náhradního plnění

Při výpočtu náhradního plnění se celkový objem plateb bez DPH za výrobky či služby odebrané ve sledovaném roce od organizace, která zaměstnává více jak 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku vyhlášené MPSV.

Orientační tabulka povinného podílu osob se zdravotním postižením (OZP) pro rok 2013

 

Varianta A

Varianta B

Počet zaměstnanců celkem

25

100

Povinný počet zaměstnaných OZP (4%)

1

4

Odvod při nesplnění povinnosti zaměstnávat OZP v tis. Kč

61 555,00 Kč

246 220,00 Kč

Náhradní plnění (odběr v tis. Kč bez DPH)

172 354,00 Kč

689 416,00 Kč

Pro bližší seznámení s problematikou klikněte prosím zde.